Назад

Оператор техническа поддръжка


Ти си общителен и позитивен, а комуникацията с различни хора е приятно предизвикателство за теб?  Имаш желание да съдействаш за разрешаване на клиентски технически казуси и въпроси ?

Ако отговорът ти е „Да“, кандидатствай за позицията „Оператор техническа поддръжка“.


От теб ще очакваме:
• Да водиш кореспонденция по технически въпроси с клиентите на Нет-сърф по телефон, e-mail и други комуникационни канали;
• Да диагностицираш и разрешаваш проблеми, свързани с оборудването на клиентите и/или услугите, които предлагаме;
• Да следиш системата за мониторинг и да имаш готовност за вземане на бързи и адекватни решения при наличие на аларми;
• Да координираш техническите екипи;
• Да документираш извършените дейности;
• Работа на смени по предварително изготвен график;

Необходими умения и квалификации:
• Windows OS, основни познания по мрежи;
• Познания по архитектура на LAN и безжични мрежи, настройка на рутери;
• Компютърна грамотност – работа със специализиран софтуер;
• Точност и коректност в изпълнението на служебните задължения;
• Умение за организиране на времето и изпълнение на задачите в срок.

Предимства:
• Техническо образование;
• Предходен опит в обслужване на клиенти по телефон.

Ние ти предлагаме:
• Договор на пълен работен ден;
• Въвеждащо и последващи обучения за повишаване на квалификацията;
• Много добро възнаграждение;
• 60лв. ваучери за храна;
• 50% отстъпка от домашните ни услуги – Интернет & TV;
• 50% отстъпка от заведение „The Hub”;
• Работа в млад и много бързо растящ екип.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.


Сподели