Назад

Защо не мога да връщам назад?

Защо не мога да връщам назад?

Ако имаш затруднения с връщането назад, вероятно е да си си сменил изгледа на EPG-то (Electronic programming guide, списъка с каналите) да показва само излъчваното в момента ТВ съдържание.
За да смениш изгледа на EPG-то, натисни бутона “TV” от NetSurf дистанционното.

Смяна на изгледа на EPG

За допълнително съдействие позвъни на телефон 088 525 0000 вътрешен 9.


Сподели