Общи Условия


Вашата поверителност е важна за нас и следователно е прозрачна за това как събираме, използваме и споделяме информация за вас. Тази политика има за цел да ви помогне да разберете:

Каква информация събираме за вас

Ние събираме информация за вас, когато ни я предоставяте, когато използвате нашите Услуги и когато други източници ни я предоставят, както е описано по-долу по-долу.

Нашата мисия е да направим работния живот на хората по-опростен, по-приятен и по-продуктивен. Екипът на нашия клиентски опит живее с това всеки ден, предоставяйки възхитителни преживявания на нашите клиенти. Имаме здравословен списък от компании, които разчитат за ежедневната си комуникация и имат силно персонализирани.

Информация, която ни предоставяте

Събираме определена информация за плащане и фактуриране, когато се регистрирате за определени платени Услуги. Например, молим ви да посочите представител за фактуриране, включително име и информация за контакт, при регистрация. Можете също така да предоставите информация за плащане, като например данни за платежни карти, които събираме чрез сигурни услуги за обработка на плащания.