Назад

УСЛОВИЯ/ПРАВИЛА програма Свобода


 1. Описание:
  1. Програмата дава възможност на абонатите ни да преминават към по-ниска или висока тарифа(пакета) без неустойки, само с едно обаждане на оператор или посещение в офис.
  2. Абонатът има право да промени пакета (плана) си до четири пъти за срока на договора, но не повече от веднъж на месец, без това да увеличава/изменя първоначалния срок на договора. 
  3. За периода на действие на договора, Абонатът има право да преминава от единия на другия тарифен план (пакет) или на пакети, които са в ценовия диапазон между тях.
  4. С избора на двата пакета (тарифни плана), абонатът запазва параметрите и цените само за посочените пакети за целия срок на договора от 12 или 24 месеца. Т.е., ако след период от време цената на един от избраните пакети се увеличи, абонатът ще има право да използва по-ниската(избраната) цена при промяна  към някой от предварително избраните тарифни планове(пакети)  в текущия договор.
  5. При промяна към тарифен план в ценовия диапазон, различен от двата избрани пакета, абонатът може да се възползва от текущите ценови предложения. Включително промоционални оферти само, ако в промоцията на въпросния пакет това е упоменато.
  6. При всяка промяна на тарифен план (пакет), се подписва допълнително споразумение към настоящия договор. 
  7. С допълнителните споразумения се променят само и единствено параметрите и цената на тарифния план(пакет).
   Всички останали условия по договора остават непроменени.
    
 2. Ползи за Абоната от програма СВОБОДА:
  1. Пауза по договора – броя паузи в програма СВОБОДА e 4 броя за 24 месеца и 2 броя за 12 месеца договора;
  2. Нет-сърф.НЕТ ООД не увеличава таксите едностранно със смс или по-друг начин.
  3. GPON – Оптична свързаност, независеща от климатичните промени и електрозахранването*
  4. 24/7 техническо обслужване 
  5. Достъп до Netsurf Play** без такси, с най-гледаните канали от
   тарифния план
   *С Тип Ток батерия за рутера имаш интернет, дори когато нямаш ток
   **Netsurf Play се достъпва през мобилно приложение и портал
 3.  За кого, от кога е валидна програмата и как да се възползваш от нея?
  1. За всички клиенти, които сключат договор за нова услуга или преподписват съществуваща услуга.
  2. Всеки сключил договор след 01.07.2023 година и решил да се възползва от програмата

Може да се възползва като посетиш наш офис или се обадиш на 0885 25000.