Назад

NetSurf Assistant


Описание на комуникацията между модулите:

  1. Модул за самодиагностика (3 от графиката):

Функционалност: Автоматизирано сканиране на мрежата на клиента и събиране на информация за различни параметри.
Изход: Резултати от самодиагностиката, съхранени в база данни.
Комуникация:
Изпраща резултатите от самодиагностиката до модула за анализ на AI.
Получава команди от модула за отстраняване на проблеми.

  1. Модул за анализ на AI (4 от графиката):

Функционалност: Анализ на резултатите от самодиагностиката и предлагане на най-вероятните причини за проблемите.
Вход: Резултати от самодиагностиката от модула за самодиагностика.
Изход: Предложения за решения, съхранени в база данни.
Комуникация:
Получава резултатите от самодиагностиката от модула за самодиагностика.
Изпраща предложения за решения до модула за отстраняване на проблеми.

  1. Модул за отстраняване на проблеми (5 от графиката):

Функционалност: Предлагане на решения за проблемите, открити от модула за анализ на AI.
Вход: Предложения за решения от модула за анализ на AI.
Изход: Инструкции за клиента и/или команди за модула за самодиагностика.
Комуникация:
Получава предложения за решения от модула за анализ на AI.
Изпраща инструкции за клиента на чат бота или видео чата.
Изпраща команди за модула за самодиагностика.

  1. Чат бот (6 от графиката):

Функционалност: Интерфейс, базиран на текст, за комуникация с клиента.
Вход: Инструкции от модула за отстраняване на проблеми.
Изход: Въпроси и отговори от/до клиента.
Комуникация:
Получава инструкции от модула за отстраняване на проблеми.
Изпраща въпроси и отговори от/до клиента до модула за отстраняване на проблеми.

  1. Видео чат (7 от графиката):

Функционалност: Интерфейс в реално време за комуникация с клиента.
Вход: Инструкции от модула за отстраняване на проблеми.
Изход: Визуална помощ за клиента.
Комуникация:
Получава инструкции от модула за отстраняване на проблеми.
Изпраща информация за визуалната помощ до модула за отстраняване на проблеми.